Aflossingsvrije hypotheek Annuiteitenhypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek Levenhypotheek Lineaire hypotheek Spaarhypotheek
Ga naar de hoofdpagina
Wat is een lineaire hypotheek?  Rente lineaire hypotheek  Lineaire hypotheek en belastingen  Voordelen en nadelen  Rente ontwikkeling  Laatste hypotheeknieuws

Hypotheekrente factoren en rente ontwikkeling

Voor veel huiseigenaren geldt dat de hypotheeklasten de belangrijkste maandelijks terugkerende lasten vormen. De hypotheeklasten bestaan vaak voor een heel groot gedeelte uit de te betalen hypotheekrente. Hierbij geldt: hoe hoger de hypotheekrente, des te hoger de lasten. De hoogte van de hypotheekrente is niet constant. Sterker nog: de hypotheekrentes kunnen over de tijd bekeken enorm fluctueren. Op deze pagina geven wij u het antwoord op de vraag hoe de hypotheekrente bepaald wordt en hoe de rente zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

Hoe bepalen banken de hypotheekrente?

De hypotheekrente kunt u zien als de verkoopprijs die een bank hanteert voor zijn hypotheken. In deze verkoopprijs worden door de bank onder andere de volgende factoren verwerkt.
 • Inkoopprijs: marktrentes en spaarrentes:
  In de basis is bankieren een eenvoudig vak: banken trekken geld aan en lenen dat vervolgens tegen een hogere rente weer uit. De hoogte van de hypotheekrente die ze u in rekening brengen is dus in grote mate afhankelijk van de prijs die banken moeten betalen voor het geld dat ze aantrekken. Banken kunnen op verschillende manieren geld aantrekken. De belangrijkste bronnen voor banken om geld op te halen zijn de internationale geld- en kapitaalmarkten en de spaarmarkt (spaarrekeningen en deposito's). Simpel gezegd geldt hierbij dat de hypotheekrente zal stijgen als de rentes die de bank moet betalen om geld aan te trekken stijgt en vice versa. Verder op deze pagina gaan we uitgebreid in op de historische rente ontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt.
 • Opslag voor het risico:
  Op het moment dat een bank geld uitleent, loopt de bank het risico dat het zijn uitgeleende geld niet terugkrijgt. Hoe groter dit risico, des te hoger de rentevergoeding die de bank zal vragen. Bij een hypotheek is het risico relatief beperkt, omdat de woning als onderpand voor de lening dient. Dat houdt in dat de bank het recht heeft om de woning te verkopen als de hypotheeklasten niet betaald worden. Vanwege dit recht zal de bank altijd een (groot) deel van de lening terugkrijgen. Vanwege dit beperkte risico, zal de rente op een hypotheeklening normaal gesproken lager zijn dan bij andere leningen (zonder onderpand).

  In Nederland worden veel hypotheek afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bij hypotheken met NHG loopt de bank nog veel minder risico dan bij hypotheken zonder NHG. Dit komt terug in het rentepercentage: bij hypotheken met NHG geldt vaak een forse rentekorting.
 • Opslag voor kosten:
  Banken hebben te maken met kosten zoals huisvesting, personeel, ICT en marketing. Deze kosten worden door banken verwerkt in de prijs van hun producten (en dus in het hypotheekrentepercentage).
 • Opslag voor het niet kunnen beschikken over het uitgeleende geld:
  Zodra een bank geld uitleent in de vorm van een hypotheek, kan de bank daar gedurende de looptijd van de hypotheek niet over beschikken. Hiervoor zal de bank een vergoeding wensen. Hierbij geldt dat de vergoeding normaal gesproken hoger wordt als de hypotheek langer loopt. Op het moment dat u de hypotheekrentes gaat vergelijken kunt u dat ook zien. Hoe langer de rentevaste periode, des te hoger de rente.
 • Winstmarge:
  Een bank is (meestal) een commerciële organisatie met een winstoogmerk. In het hypotheekrente percentage zal dit terugkomen doordat er een winstopslag in verwerkt zit. Hoe hoog deze opslag is, hangt sterk af van de concurrentie. Naarmate de concurrentie toeneemt, zullen banken genoegen moeten nemen met een lagere hypotheekrente en daarmee een lagere winstmarge om toch klanten aan te kunnen trekken. In tijden van beperkte concurrentie, zien we vaak dat de winstmarges toenemen.
Bovenstaande factoren zijn niet voor alle banken gelijk. Daardoor kunnen er grote verschillen bestaan tussen de door de verschillende hypotheekinstellingen berekende hypotheekrente. De factoren zijn ook niet constant. Voor alle factoren geldt dat die over tijd kunnen stijgen en dalen. Dat verklaart waarom de hypotheekrentes enorm fluctueren.

Historische rente ontwikkeling geld- en kapitaalmarkten

Als we kijken naar de marktrente, wordt een onderscheid gemaakt in de geldmarktrente en de kapitaalmarktrente. De geldmarktrente is de korte rente (looptijd tot 2 jaar) en de kapitaalmarktrente is de lange rente. Om de ontwikkeling van de geldmarktrente te kunnen volgen, wordt vaak naar de Euribor rente tarieven gekeken. Dit zijn de rentetarieven waartegen een selectie Europese banken elkaar korte termijn leningen in euro's verstrekken. Om de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente te kunnen volgen, wordt vaak naar staatsleningen met een langere looptijd gekeken.

Om u een beeld te geven van de historische ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarktrente, ziet u hieronder lange termijn grafieken van de 3 maands Euribor rente en de 10 jaars staatslening.

3 maands euribor (vanaf 1999)

10 jaars staatslening (vanaf 1990)

3 maands euribor volledige looptijd 10 jaars staatslening volledige looptijd

Meer informatie over Euribor
Meer informatie over de kapitaalmarktrente

Overzicht laagste rente
periode nhg 60% 80% 100%
1 jaar 2,10% 2,20% 2,25% 2,39%
5 jaar 2,94% 3,07% 3,17% 3,39%
10 jaar 3,20% 3,39% 3,50% 3,59%
15 jaar 3,48% 3,71% 3,77% 3,90%
20 jaar 3,49% 3,83% 3,88% 3,95%
rente per: 15-08-2022
overzicht van alle rentestanden
Meer websites over rente:
Meer hypotheekrentes
Alles over banksparen
Internationale rentes zoals Euribor