Aflossingsvrije hypotheek Annuiteitenhypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek Levenhypotheek Lineaire hypotheek Spaarhypotheek
Ga naar de hoofdpagina
Wat is een lineaire hypotheek?  Rente lineaire hypotheek  Lineaire hypotheek en belastingen  Voordelen en nadelen  Rente ontwikkeling  Laatste hypotheeknieuws

Wat is een lineaire hypotheek?

Per 1 januari 2013 is de hypotheekrenteaftrek aangepast. Iedere starter die vanaf die datum een woning koopt en daarvoor een hypotheek afsluit, is verplicht om deze hypotheek volledig annuitair of lineair af te lossen. Doet men dit niet, dan is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Hierdoor kan ook bij de lineaire hypotheek de hypotheekrente nog afgetrokken worden. Omdat er bij deze hypotheekvorm tijdens de looptijd van de hypotheek wordt afgelost en niet in 1 keer aan het einde van de looptijd), neemt de fiscale aftrekmogelijkheid over de te betalen rente wel steeds verder af.

Het woord lineair betekent "met een gelijkmatig verloop in dezelfde richting". Een lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij de hypotheeklening tijdens de looptijd van de hypotheek gelijkmatig afgelost wordt. De maandlast van de hypotheek bestaat uit 2 componenten:
  • Aflossing:
    De hypotheek wordt in gelijke bedragen afgelost. Dus stel dat de hypotheek 120.000 bedraagt en de looptijd 10 jaar (120 maanden) dan wordt maandelijks 120.000 / 120 = 1.000 afgelost.
  • Hypotheekrente:
    De te betalen hypotheekrente wordt berekend door het nog uitstaande hypotheekbedrag te vermenigvuldigen met het hypotheekrentepercentage. Omdat er maandelijks een bedrag afgelost wordt, daalt het hypotheekbedrag en daarmee dalen de maandlasten.
Omdat het maandelijks af te lossen bedrag gedurende de looptijd gelijk blijft en de hypotheekrente lasten maandelijks dalen, worden de maandlasten bij een lineaire hypotheek lager naarmate de looptijd vordert. Anders gesteld: bij een lineaire hypotheek is de eerste maand het duurst (zo lang de hypotheekrente gelijk blijft). Dit is een belangrijke reden waarom de lineaire hypotheek niet zo vaak gekozen wordt. De maandlasten zijn vooral in de beginfase (veel) hoger dan bij andere hypotheken. Voor veel starters zijn die hoge maandlasten niet op te brengen.

De lineaire hypotheek is daarom een hypotheekvorm die vooral gekozen wordt door defensief ingestelde mensen die de hoge maandlasten bij aanvang van de hypotheek wel kunnen dragen. Of mensen die verwachten in de toekomst minder te gaan verdienen (bijv. mensen die met pensioen gaan) en daarom de hypotheek versneld willen aflossen. Als we kijken naar de totale lasten die je over de gehele looptijd van de hypotheek betaalt, dan is de lineaire hypotheek juist niet duur. Omdat er continu afgelost wordt, nemen de hypotheekrente lasten af. De totaal hypotheekrente lasten over de gehele looptijd zijn bij de lineaire hypotheek lager dan bij andere hypotheekvormen.

Voor een overzicht van de voordelen en nadelen van de lineaire hypotheek, klik hier.
Voor informatie over de fiscaliteiten van de lineaire hypotheek, klik hier.

Overzicht laagste rente
periode nhg 60% 80% 100%
1 jaar 2,10% 2,20% 2,25% 2,39%
5 jaar 2,94% 3,07% 3,17% 3,39%
10 jaar 3,20% 3,39% 3,50% 3,59%
15 jaar 3,48% 3,71% 3,77% 3,90%
20 jaar 3,49% 3,83% 3,88% 3,95%
rente per: 15-08-2022
overzicht van alle rentestanden
Meer websites over rente:
Meer hypotheekrentes
Alles over banksparen
Internationale rentes zoals Euribor